Dr.Naba Raj Lamsal

Author / Poet

डा.लम्साल : जसको साहित्यिक खातामा छन् - कर्ण, धरा र अग्नि ३ महाकाव्य, ३ कवितासङ्ग्रह र २ गीतसङ्ग्रह ।